Program Czyste Powietrze

 

Projekt Czyste powietrze to program rządowy, który ma na celu poprawę efektywności cieplnej budynków mieszkalnych, jak również dbałość o ekologię. Odświeżone zasady programu, które weszły w życie 3 stycznia 2023 roku to przede wszystkim nowe progi dochodowe i zwiększone kwoty dotacji. Dzięki rządowemu wsparciu finansowemu możesz nie tylko wymienić nieefektywne źródła ciepła na te bardziej ekologiczne, ale także zyskać nowe okna, drzwi i bramy garażowe!

 • Do 100% zwrotu kosztów
 • Maksymalna kwota zwrotu kosztów 135 tys. zł

Program Czyste powietrze
– co musisz wiedzieć?

Przez niespełniające swej funkcji okna i drzwi możesz tracić nawet 25% ciepła co oznacza wyższe rachunki za ogrzewanie. Jeśli problem utraty ciepła wydaje Ci się znajomy to termomodernizacja jest dla Ciebie! Skorzystaj z dofinansowania z projektu rządowego Czyste Powietrze i ciesz się drzwiami, oknami i bramami w jakości premium.

Trzy progi dofinansowania:

 • 40% poniesionych kosztów netto,
 • 70% poniesionych kosztów netto,
 • 100% poniesionych kosztów netto.

Formy dofinansowania:

 • Dotacja,
 • Dotacja z prefinansowaniem,
 • Dotacja z przeznaczeniem na częściową spłatę kredytu bankowego

Kto może wnioskować?

Właściciele lub współwłaściciele jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych

Jak złożyć wniosek?

 • Osobiście w oddziale WFOŚiGW,
 • Pocztą,
 • Przez internet.

Kto może skorzystać z programu Czyste Powietrze?

Maksymalne poziomy dofinansowania na wymianę okien, drzwi i bram garażowych wyniosą odpowiednio:

Progi Dochód miesięczny
Poziom podstawowy dochód roczny wnioskodawcy nie przekracza kwoty 135 000 zł
Poziom podwyższony przeciętny miesięczny dochód wnioskodawcy nie przekracza kwoty 1 894 zł/os. w gospodarstwie wieloosobowym, 2 651 zł w gospodarstwie jednoosobowym
Poziom najwyższy przeciętny miesięczny dochód wnioskodawcy nie przekracza kwoty 1 090 zł/os. w gospodarstwie wieloosobowym, 1 526 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Co możesz wymienić w ramach Programu Czyste Powietrze?

Poznaj parametry okien, drzwi i bram, które możesz wymienić w ramach Programu Czyste Powietrze:

 • Okna – powinny mieć współczynnik przenikania ciepła U nie większy niż 0,9 W(m2K),
 • Drzwi zewnętrzne – wartość współczynnika U nie może przekroczyć 1,3 W(m2K),
 • Bramy garażowe – o maksymalnym przenikaniu ciepła 1,3 W(m2K).

Program "Czyste Powietrze 3.0" 2023

Aby uzyskać rządowe wsparcie w ramach programu „Czyste Powietrze 3.0” należy spełnić kilka warunków. Benefity z niego płynące obejmują osobę fizyczną, która:

 • jest właścicielem lub współwłaścicielem – każdy współwłaściciel musi wyrazić zgodę,
 • wniosek o pozwolenie na budowę lub odrębny wniosek o zatwierdzenie projektu budowlanego musi być złożony przed 2014r. – wymóg dotyczy ocieplenia przegród budowlanych, stolarki okiennej i drzwiowej,
 • dochód wnioskodawcy nie może przekroczyć 135 000 zł w ciągu roku.
Co więcej, warto również pamiętać o 3. grupach beneficjentów programu „Czyste Powietrze 3.0”.

 • Grupa 1 uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania- osoby, których roczny dochód nie przekracza 135 000 zł.

 • Grupa 2 uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania- osoby, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza:
  • 1894 zł (w gospodarstwie wieloosobowym),
  • 2651 zł (w gospodarstwie jednoosobowym),
 • Grupa 3 uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania- osoby, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza:
  • 1090 zł (w gospodarstwie wieloosobowym),
  • 1526 zł (w gospodarstwie jednoosobowym).

Lista obszarów i inwestycji w programie „Czyste Powietrze” jest długa. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej może dotować koszty związane z montażem, instalacją, wymianą czy zakupem m.in.:

 

 • wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
 • kotłów olejowych, na pellet drzewny itp.,
 • ogrzewanie elektryczne np. ciepłej wody użytkowej,
 • stolarki okiennej i drzwiowej,
 • dokumentacji (dokumentacja projektowa, audyt energetyczny).

 

Należy również pamiętać, że biorąc udział w programie „Czyste Powietrze 3.0”, nie wszystkie inwestycje są objęte dotacją. Np. możemy otrzymać dofinansowanie na zakup i montaż jedynie jednego źródła ciepła. Także budynek podłączony do sieci dystrybucji gazu nie może zostać objęty dofinansowaniem. Szerzej o kosztach kwalifikujących się do udziału w programie „Czyste Powietrze” możemy poczytać na stronach rządowych oraz materiałach promocyjnych Funduszu.

 

Jeśli spełniamy określone warunki programu „Czyste Powietrze 3.0”, wnioski należy składać najpóźniej do czerwca 2027 r. Tu także należy pamiętać o kilku kwestiach.

 

Przede wszystkim to wnioskodawca decyduje, w jaki sposób dostarczy swój wniosek. Może zrobić to osobiście w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) odpowiedniego do lokalizacji inwestycji, gdzie również znajdzie wniosek w formie papierowej.

 

Jednak wiele osób, które cenią sobie wygodę i zdobycze techniki wybiera metodę elektroniczną, wysyłając wniosek przez profil zaufany ePUAP, przez kwalifikowany podpis elektroniczny lub w formie elektronicznej wypełnić go za pomocą Portalu Beneficjenta.

Po rejestracji na tym portalu możemy pobrać formularz wraz z załącznikami. Interaktywny PDF możemy uzupełnić na swoim urządzeniu. Następnie poprzez skrzynkę podawczą wysłać elektronicznie swój wniosek z niezbędnymi załącznikami. Panel Portalu Beneficjenta jest przejrzysty i zawiera wiele cennych wskazówek, które krok po kroku pomagają złożyć wniosek o dofinansowanie. Następnie w panelu możemy obserwować status wniosku, czekając na kontakt pracownika Funduszu Ochron Środowiska.

Dodatkowo, jeśli nie posiadamy profilu zaufanego ePUAP lub nie dysponujemy podpisem elektronicznym, możemy papierową wersję wniosku dostarczyć do gminy współpracującej z WFOŚiGW, do oddziału funduszu lub wysłać pocztą. To nie wszystko: aby skorzystać z programu „Czyste Powietrze 3.0” możemy również wybrać złożenie wniosku w banku, który przystąpił do tegoż programu.

Program „Czyste Powietrze 3.0” termomodernizacja – co dołączyć do wniosku?

Osoba fizyczna, która chce uzyskać benefity w podwyższonym poziomie dofinansowania, powinna dołączyć do wniosku zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu na jednego członka gospodarstwa domowego. Taką informację należy uzyskać od prezydenta miasta, burmistrza lub wójta. Natomiast osoby ubiegające się najwyższy poziom dofinansowania, które mają ustalone prawo do zasiłku, powinny dostarczyć zaświadczenie potwierdzające prawo do takiego świadczenia, które będzie zawierało rodzaj zasiłku i na jaki okres został on przyznany.

 

Jakich kwot mogą spodziewać się beneficjenci w ramach programu „Czyste Powietrze”?

 

 

Program „Czyste Powietrze 3.0” – dofinansowania

W programie „Czyste Powietrze 3.0” właściciele budynków jednorodzinnych czy lokalów mieszkalnych, uprawnieni do skorzystania z dotacji, mogą zyskać nawet 135 000 zł. Jest to kwota w najwyższym poziomie dofinansowania. Beneficjentom, upoważnionym do uzyskania dotacji o podwyższonym poziomie dofinansowania, Fundusz Ochrony Środowiska, poprzez lokalne oddziały, wypłaci nawet do 99 000 zł, zaś w podstawowym poziomie dofinansowanie kwota ta może wynieść maksymalnie 66 000 zł. Jest to więc niezwykle cenna pomoc dla wszystkich osób, które planują inwestycje obejmujące wymiany źródła ciepła, mikroinstalację fotowoltaiczną czy termomodernizację swojego budynku mieszkalnego. Warto również wskazać, że dofinansowanie nie polega wyłącznie na dotacji. Osoby chcące skorzystać z programu „Czyste Powietrze” mogą również w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej złożyć wniosek o dotację na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego.

Program „Termomodernizacja 2023”

Wiele osób nie wie, że w ramach Czystego Powietrza nie tylko możemy uzyskać dofinansowanie na zakup pompy ciepła czy wymianę źródeł ciepła. To także duże korzyści dla wszystkich osób fizycznych, które nie mogą pozwolić sobie na ocieplenie budynku z własnego budżetu. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska oferuje wsparcie finansowe, które może dotyczyć szeroko rozumianej termomodernizacji. M.in. na zakup odpowiednich drzwi zewnętrznych, wymianę starych okien na nowe czy wyeksploatowanych drzwi balkonowych. Czy wiesz, że aż do 25% ciepła gospodarstwa domowego może uciekać przez nieszczelne drzwi zewnętrzne lub okna? Warto zastanowić się więc nad nowoczesnymi rozwiązaniami termomodernizacyjnymi, które oferuje nasza firma i zniwelować wysokie koszty ogrzewania.

 

 

 

Wymiana instalacji grzewczej ciepłej wody użytkowej, wentylacji z odzyskiem ciepła czy zakup nowych i oszczędnych drzwi zewnętrznych dla wielu gospodarstw domowych jest wydatkiem nieosiągalnym. Dlatego warto jeszcze raz podkreślić, że najbiedniejsze gospodarstwa domowe mogą uzyskać nawet 100%-procentowe dofinansowanie pokrycia kosztów zakupu stolarki drzwiowej czy okiennej. Oferujemy niezawodne systemy, w tym nowoczesne drzwi zewnętrzne oraz okna, które wspierają domowe oszczędności, poprzez doskonałą termoizolację. Ciepło nie wydostaje się z domu, a także zimne powietrze i niskie temperatury nie przenikają stolarki okiennej czy drzwiowej. Dlatego warto zaufać naszej firmie – profesjonalnemu producentowi drzwi i okien, które dbają nie tylko o komfort, ale także o domowy budżet.

Termomodernizacja domu

Warto również wspomnieć, że zakup doskonałej jakości drzwi zewnętrznych czy nowych okien można odliczyć od podatku. Podatnicy, którzy nie uczestniczą w programie „Czyste Powietrze” mogą skorzystać z tzw. ulgi termomodernizacyjnej. W tym przypadku od dochodu (przychodu) możemy odliczyć wszelkie koszty poniesione w wyniku realizacji inwestycji termomodernizacyjnej. Obejmuje ona nie tylko zakup np. pompy ciepła, wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, ale również wymianę okien czy drzwi zewnętrznych, a nawet bramy garażowej. Z pewnością w naszej ofercie znajdziesz szeroki wybór drzwi zewnętrznych o niskich parametrach przenikania ciepła w atrakcyjnej ofercie cenowej. Poznaj również nasze okna, które pozwolą zatrzymać Ci ciepło w domu, dzięki czemu z pewnością zauważysz niższe rachunki za ogrzewanie.

 

Jeśli zastanawiasz się nad złożeniem wniosku, więc chcesz poznać więcej szczegółów, możesz udać się do miejscowego WFOŚiGW, gminy uczestniczącej w Czystym Powietrzu, poznać strony rządowe na ten temat lub skontaktować się z nami. Wystarczy, że na naszej stronie wypełnisz formularz kontaktowy, w którym umieścisz nurtujące Cię pytania. Już dziś zadbaj o doskonałą termomodernizację domu, wybierając solidną i niezawodną stolarkę okienną!